< Thema's

Chemie

Maak stoepkrijt

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Elektriciteit is als volgt.

De leerlingen willen graag (stoep)krijten, maar het is bijna op. Kunnen de leerlingen zelf stoepkrijt maken?

Tijdsduur
2 uur en 35 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Chemie.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het ontwerpen en maken van stoepkrijt;
– doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van gips;
– kunnen het verband tussen de eigenschappen en de functie van stoepkrijt uitleggen;
– kunnen uitleggen dat gipspoeder door een chemische reactie met water hard wordt;
– kunnen invloed uitoefenen op het uiterlijk van het stoepkrijt;
– gebruiken de begrippen die betrekking hebben op stoepkrijt.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   hard
•   zacht
•   droog
•   nat
•   eigenschap
•   vast
•   vloeibaar
•   kleurstof
•   mengen
•   recept
•   gips
•   gipspoeder
•   gipsverband
•   reageren
•   chemische reactie
•   afgestreken
•   toevoegen
•   mal

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 1-4 in het thema Chemie komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Chemische reactie onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak stoepkrijt
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Chemie? Kies voor de korte activiteit.

Maak een geurverspreider

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Elektriciteit is als volgt.

Na gym stinkt het gymlokaal. Kunnen we deze geur maskeren? Kunnen de leerlingen een geurverspreider ontwerpen en maken waardoor je de stank in het gymlokaal niet meer ruikt?

Tijdsduur
4 uur

Kerndoelen
1, 2, 3, 5, 12, 41, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Chemie.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een geurverspreider;
– passen de onderzoekscyclus toe bij het extraheren van geurstoffen uit verse kruiden;
–  kennen verschillende functies van geur;
– weten dat geurstoffen uit kruiden gehaald kunnen worden en dat dit proces extraheren heet;
– weten dat diffusie het verspreiden van een gas is;
– kennen de fases vast, vloeibaar en gas.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– omschrijven hun geur;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   geur
•   geurstoffen
•   reukorgaan
•   functie
•   bevruchting
•   territorium
•   extraheren
•   moleculen
•   anti
•   gasvormig
•   vast
•   vloeibaar
•   elixer
•   diffusie
•   verdampen
•   oppervlakte
•   verspreider
•   verspreiden
•   maskeren
•   afgestreken
•   kneuzen

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 5-8 in het thema Chemie komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Geuren onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak een geurverspreider
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Chemie? Kies voor de korte activiteit.