< Thema's

Elektriciteit

Maak een menukaart met verlichting

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Elektriciteit is als volgt.

Binnenkort is er een etentje in de klas. Er staat veel lekkers op het menu. De klas wordt gezellig verlicht, maar het is net te donker om de menukaart te lezen. Kunnen de leerlingen een menukaart met verlichting maken?

Tijdsduur
2 uur en 50 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen

Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Elektriciteit. 

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een menukaart met verlichting;
– doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken  van stroomkringen;
– leren dat er elektriciteit nodig is om een lamp te laten branden;
– leren wat een gesloten stroomkring is;
– leren dat een lampje pas gaat branden als de stroomkring gesloten is;
– leren hoe je met een batterij, lampje, ledlampje, stroomdraad en kopertape werkt;
– gebruiken de begrippen die betrekking hebben op elektriciteit;
– weten dat er verschillende manieren zijn om een probleem op te lossen.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   stroom
•   elektriciteit
•   stroomkring
•   geleiden
•   batterij
•   kopertape
•   stroomdraden
•   verlichting
•   ledlampje

Optioneel voor differentiatie:
•  schakelaar
•  elektronen
•  kortsluiting

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 1-4 in het thema Elektriciteit komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Stroomkringen onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak een menukaart met verlichting
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Elektriciteit? Kies voor de korte activiteit.

Maak een stofzuiger

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 5-8 van Elektriciteit is als volgt.

De klas heeft net een fantastisch eindejaarsfeest gehad in het klaslokaal. Maar door alle gebruikte confetti is het lokaal een grote bende geworden. Er ligt een stoffer en blik in het klaslokaal, maar omdat er tapijt op de vloer ligt, lukt het niet om de confetti op te vegen. Het ziet ernaar uit dat het schoonmaken wel eens lang kan gaan duren. Een van de leerlingen stelt voor om een föhn te gebruiken om alle confetti weg te blazen. De confetti wordt weggeblazen, maar dit geeft alleen maar meer troep! In de techniekkast worden een paar elektromotoren, stroomdraad, batterijen en papier gevonden. Ook zijn er nog lege plastic frisdrankflessen van het feest. Kunnen de leerlingen als een echte elektrotechnicus een geschikte stofzuiger ontwerpen, maken en testen? Alle confetti moet opgezogen worden.

Tijdsduur
4 uur en 25 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 8, 12, 33, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Elektriciteit. 

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een functionerende stofzuiger;
– passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van elektriciteit;
– gebruiken de begrippen die betrekking hebben op elektriciteit;
– kennen de concepten stroomkring en elektriciteit;
– kennen de functie van de propeller, elektromotor, stroomdraden en schakelaar in een föhn en stofzuiger;
– kunnen adequaat een knip- en striptang hanteren;
– verbinden een batterij, elektromotor en stroomdraden zodanig dat de elektromotor aan gaat.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
• elektriciteit
• elektrische stroom
• stroomkring
• batterij
• stroomdraden
• schakelaar
• elektromotor
• propeller
• hittesensor
• verwarmingselement

Aansluiting bij rekenen
De leerlingen:
– meten afstand in centimeters;
– analyseren hun meetresultaten;
– trekken conclusies bij het vergelijken van afstanden;
– Optioneel voor differentiatie: de leerlingen verwerken gegevens in een staafgrafiek; de leerlingen rekenen met een budget.

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 5-8 in het thema Elektriciteit komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Elektriciteit onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak je eigen stofzuiger
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Elektriciteit? Kies voor de korte activiteit.