< Thema's

Satellieten

Ontwerp een schoolplein

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Satellieten is als volgt.

Er zijn satellieten die luchtfoto’s maken. Op een luchtfoto ziet alles er anders uit en je moet goed zoeken om de school en het schoolplein te herkennen. De school en het schoolplein vallen niet goed op. Kunnen de leerlingen een schoolplein ontwerpen dat beter opvalt op een luchtfoto? Maak hiervan een ontwerptekening.

Tijdsduur
2 uur en 25 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 4, 12, 32, 33, 44, 45, 50, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Satellieten.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het ontwerpen van een opvallend schoolplein;
– doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van perspectief;
– kunnen een plattegrond lezen bij het verkennen van het schoolplein;
– ervaren dat afstand en standpunt bepalend zijn voor wat er op een foto komt: hoe groter het voorwerp, hoe groter de afstand moet zijn.
– weten dat een luchtfoto vanuit de lucht wordt genomen, alles op de foto zie je van bovenaf;
– hebben de volgende kennis over satellieten: ze draaien op grote hoogte om de aarde; er zijn verschillende soorten satellieten met elk een eigen functie; observatiesatellieten maken luchtfoto’s;
– ervaren dat het opvallen van een object op een luchtfoto wordt bepaald door kleur, vorm en grootte;
– ervaren dat als je meer afstand neemt van een object deze kleiner lijkt;
– ervaren dat als je van bovenaf naar een object kijkt je de hoogte niet meer ziet. Het object 
lijkt plat.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuze;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   luchtfoto, opvallen, plattegrond
•   afstand, hoogte, standpunt, satelliet
•   bovenaf, veraf, ver weg, dichtbij
•   object

Aansluiting bij rekenen
De leerlingen:
– oriënteren zich op hun omgeving met behulp van een plattegrond en luchtfoto;
– onderzoeken verschillende standpunten door naar een voorbeeld iets in de zandbak te bouwen;
– ervaren en beredeneren dat het standpunt en de afstand bepalend is voor wat op een foto komt: alles lijkt kleiner als de afstand groter wordt.
–  Optioneel voor differentiatie: de leerlingen rekenen met schaal.

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 1-4 in het thema Satellieten komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Onderzoek wat je opvalt op een luchtfoto
binnenkort beschikbaar
Ontwerp een schoolplein
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Satellieten? Kies voor de korte activiteit.

Maak een lanceerinstallatie

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Evenwicht is als volgt.

Je bent aan het kamperen en je kunt je tent niet meer terugvinden. Je hebt alleen je fotocamera bij je. Er zit een zelfontspanner op de camera, dus als je je camera de ruimte in zou kunnen schieten (lanceren), dan zou je van heel hoog een foto kunnen maken. Net als een satelliet luchtfoto’s maakt. Je kunt dan zien waar jij bent en waar je tent staat. Zo kun je je tent terugvinden. Kunnen de leerlingen een lanceerinstallatie maken voor de fotocamera?

Tijdsduur
4 uur en 45 minuten

Kerndoelen
2, 3, 8, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Satellieten.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een lanceerinstallatie;
– passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoek naar verschillende vormen van potentiële energie en bewegingsenergie;
– weten dat energie niet zomaar ontstaat en verdwijnt;
– gebruiken de begrippen die betrekking hebben op het gebruik en de functie van satellieten;
– weten waar we in het dagelijks leven satellietdata voor gebruiken;
– weten hoe satellieten worden gelanceerd.
– Optioneel voor differentiatie: de leerlingen kennen de wet van behoud van energie.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
–  verwoorden eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   model
•   werkelijkheid
•   navigatie satelliet
•   lanceren
•   installatie
•   potentiële energie
•   bewegingsenergie
•   omzetten van energie

Aansluiting bij rekenen
Optioneel voor differentiatie: de leerlingen meten en vergelijken de hoogte, afstand en duur bij de experimenten en kunnen er gemiddelden bij uitrekenen.

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 5-8 in het thema Satellieten komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Energie onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak je eigen lanceerinstallatie
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Satellieten? Kies voor de korte activiteit.