Methode

Hands-on en met telkens een nieuwe uitdaging. Leerlingen onderzoeken en ontwerpen hun eigen oplossing.

Iedereen is een maker

Van een koelkast tot een kleerhanger en van een brug tot een broodrooster: bijna alles om ons heen wordt bedacht en gemaakt. Dat vraagt om creativiteit, samenwerking en probleemoplossend vermogen. Vaardigheden die we al bij kinderen in groep 1 tot en met 8 kunnen stimuleren. Want geloof het of niet, maar kinderen kunnen zelf een simpele stofzuiger maken. Hoe helpen we ze hun talenten en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen?


Tien toegankelijke thema's 

Maakkunde bestaat uit tien toegankelijke thema’s op het gebied van wetenschap en technologie. Ieder thema heeft twee modules: één voor groep 1-4 en één voor groep 5-8. In iedere module zoeken leerlingen zelf naar een oplossing voor een probleem. Hoe zorg je dat je plantje water krijgt als jij op vakantie bent? En hoe blijf je droog op een zelfgebouwd vlot?

Ontwerpcyclus geeft houvast

Op basis van de ontwerpcyclus wordt onderzoek gecombineerd met ontwerpend leren. De leerlingen doen eerst onderzoek. Met de verworven kennis maken en testen ze hun eigen ontwerp. Dat verbeteren ze totdat het werkt. De open opdracht biedt ruimte voor de oplossingen en ideeën van alle leerlingen. Want de oplossing ziet er lang niet altijd hetzelfde uit!


Duidelijke opbouw

Alle modules van Maakkunde volgen dezelfde heldere structuur. In les 1 wordt het probleem uitgelegd en de basis gelegd voor de volgende lessen. In les 2 onderzoeken de leerlingen het probleem en gebruiken ze hun nieuwe kennis voor hun ontwerp van de oplossing. In les 3 gaan ze aan de slag: ze creëren, testen en verbeteren. In les 4 laten ze zien wat ze hebben gemaakt, en gaan ze met elkaar in gesprek.


Net zo groot of klein als je zelf wilt

Maakkunde kun je zo klein of zo groot maken als je zelf wilt. Je kunt zelf aan de slag met het gratis lesmateriaal, inclusief de nieuwe digibordlessen. Klik op één van de thema’s, lees de docentenhandleiding en kies je eigen materiaal. Wil je eerst een keer een W&T-activiteit uitproberen? Kies voor de korte activiteit van het thema. Wil je Maakkunde verder integreren op school? Kijk dan eens naar onze trainingen.


Leerdoelen

Maakkunde is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeld samen met het onderwijs en getest in de klas. De modules zijn geschikt voor verschillende typen leerlingen en kunnen goed worden gecombineerd met rekenen en taal. Lees op deze pagina meer over de leerdoelen van Maakkunde op het gebied van vaardigheden, houding en kennis.