< Thema's

Geluid

Maak een drumstel

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Geluid is als volgt.

Binnenkort is er open podium, waar de leerlingen gevraagd zijn te komen met een uniek orkest. We hebben hiervoor nog geen muziekinstrumenten. Kunnen de leerlingen hiervoor een nieuw soort drumstel ontwerpen, maken, testen en verbeteren met een eigen geluid?

Tijdsduur
2 uur en 50 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Geluid:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een drumstel.
 • Ze doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van geluid.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op geluid.
 • Ze kennen de volgende onderdelen van een trommel: klankkast en vel.
 • Ze ervaren de volgende eigenschappen van geluid: geluid kun je horen en voelen; geluid is een trilling; een grote klankkast produceert een hard geluid en een kleine klankkast een zacht geluid; een grote klankkast produceert een laag geluid en een kleine klankkast een hoog geluid.
 • Ze weten dat er verschillende manieren zijn om een drumstel te maken dat aan de gestelde criteria voldoet.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: geluid, trilling, hard, harder, hardst, zacht, zachter, zachtst, hoog, hoger, hoogst, laag, lager, laagst, volume, toonhoogte, klankkast, slaginstrument, trommel, drumstel, vel, gespannen.

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen vergelijken en ordenen geluiden in termen van groot/klein, hoog/laag en hard/zacht.

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 1-4 in het thema Geluid komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Geluid onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Maak een snaarinstrument
binnenkort beschikbaar
Probleem opgelost?


Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Geluid? Kies voor de korte activiteit.

Maak een snaarinstrument

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 5-8 van Geluid is als volgt.

Binnenkort is er een open podium, waar de leerlingen gevraagd zijn te komen met een uniek orkest. Kunnen de leerlingen hiervoor een nieuw soort snaarinstrument ontwerpen, maken, testen en verbeteren, met een eigen geluid?

De leerlingen onderzoeken de eigenschappen van geluid door het doen van verschillende experimenten. Ze ervaren dat geluid een trilling is en dat geluid een medium nodig heeft om zich voort te bewegen. Ook ontdekken ze het verschil tussen grote/kleine en snelle/langzame trillingen. Daarna ontwerpen en maken de leerlingen een snaarinstrument.

Tijdsduur
3 uur 

Kerndoelen
1, 2, 3, 12, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen

Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Geluid:

 • De leerlingen passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een drumstel.
 • Ze doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van geluid.
 • Ze gebruiken de begrippen die betrekking hebben op geluid.
 • Ze kennen de volgende onderdelen van een trommel: klankkast en vel.
 • Ze ervaren de volgende eigenschappen van geluid: geluid kun je horen en voelen; geluid is een trilling; een grote klankkast produceert een hard geluid en een kleine klankkast een zacht geluid; een grote klankkast produceert een laag geluid en een kleine klankkast een hoog geluid.
 • Ze weten dat er verschillende manieren zijn om een drumstel te maken dat aan de gestelde criteria voldoet.

Aansluiting bij taal

 • De leerlingen formuleren vragen.
 • Ze verwoorden hun eigen ervaringen.
 • Ze beargumenteren hun ontwerpkeuzes.
 • Ze presenteren hun product.
 • Ze gebruiken de volgende begrippen: geluid, trilling, hard, harder, hardst, zacht, zachter, zachtst, hoog, hoger, hoogst, laag, lager, laagst, volume, toonhoogte, klankkast, slaginstrument, trommel, drumstel, vel, gespannen.

Aansluiting bij rekenen

 • De leerlingen vergelijken en ordenen geluiden in termen van groot/klein, hoog/laag en hard/zacht.

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 5-8 in het thema Geluid komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Geluid onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak je eigen snaarinstrument
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Geluid? Kies voor de korte activiteit.