< Thema's

Krachten

Maak een magneetspel

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 1-4 van Krachten is als volgt.

De leerlingen willen op een vrijmarkt geld inzamelen voor een goed doel van school. Ze willen daarvoor een spelletje gebruiken. De leerkracht zegt dat je met een magneet iets, zonder dat je het aanraakt, kunt optillen, in de lucht kunt houden of verplaatsen. Kunnen de leerlingen een spel maken waarbij de opdracht is om met een magneet iets te verplaatsen?

Tijdsduur
2 uur en 35 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 8, 12, 42, 44, 45, 54, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Krachten.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het ontwerpen en maken van een magneetspel;
– doorlopen de onderzoekscyclus bij het onderzoeken van magnetisme;
– ervaren dat je met een magneet ijzerdraad aan kunt trekken;
– ervaren dat je met een magneet kracht kunt uitoefenen, dichtbij de magneet is de kracht het sterkst;
– leren dat een magneet voorwerpen aantrekt waar ijzer in zit;
– ervaren dat de kracht van een magneet door plastic en dik papier heen werkt;
– leren dat er verschillende manieren zijn om een probleem op te lossen.
Optioneel voor differentiatie: de leerlingen ervaren dat er ook metaalsoorten zijn die er uitzien als ijzer maar die niet door een magneet worden aangetrokken, bijvoorbeeld aluminium.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– gebruiken de volgende begrippen:
•   magneet
•   aantrekken
•   beschrijven
•   kracht
•    in de richting van
•   verder weg, dichterbij
•   naar beneden
•   voorwerp
•  materiaal
•   overeenkomst, verschil
•   ijzer, ijzervijlsel
•   beginpunt, eindpunt

– Optioneel voor differentiatie:
•   zwaartekracht
•   magnetisme, magnetisch veld
•   noordpool, zuidpool
•   metaal

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 1-4 in het thema Elektriciteit komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.


binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
De kracht van magneten onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak een magneetspel
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Krachten? Kies voor de korte activiteit.

Maak een vliegtuig

In iedere module van Maakkunde staat een probleem centraal, waarmee de klas aan de slag gaat. De probleemstelling voor module 5-8 van Krachten is als volgt.

Twee buurkinderen willen briefjes naar elkaar sturen, ieder vanuit zijn eigen slaapkamer, dus van het ene huis naar het andere. Kunnen de leerlingen een zweefvliegtuig ontwerpen en maken waarmee ze die briefjes kunnen versturen?

Tijdsduur
3 uur en 45 minuten

Kerndoelen
1, 2, 3, 4, 12, 33, 42, 44, 45, 55

Leerdoelen
Naast de algemene leerdoelen van de Maakkunde lesmethode die van toepassing zijn op iedere module, vind je hier de leerdoelen van de module Krachten.

De leerlingen:
– passen de ontwerpcyclus toe bij het maken van een zweefvliegtuig;
– passen de onderzoekscyclus toe bij het onderzoeken van luchtdruk;
– weten dat als twee krachten op een voorwerp werken, het voorwerp beweegt in de richting van de grootste kracht;
– weten dat even grote krachten, die in tegengestelde richting werken, elkaar opheffen;
– kennen de krachten die op een zweefvliegtuig werken:
• Stuwkracht, de kracht die het vliegtuig naar voren  laat bewegen.
• Gewicht, deze wordt veroorzaakt door de zwaartekracht en is naar beneden gericht.
• Lift, een kracht die omhoog gericht is en veroorzaakt wordt door de lucht die over de vleugels stroomt.
– weten dat luchtweerstand remmend werkt op een vliegend zweefvliegtuig;
– Optioneel voor differentiatie: de leerlingen leren de Wet van Bernoulli.

Aansluiting bij taal
De leerlingen:
– formuleren vragen;
– verwoorden hun eigen ervaringen;
– beargumenteren hun ontwerpkeuzes;
– presenteren hun product;
– schrijven een gebruiksaanwijzing voor het maken van een zweefvliegtuig;
– gebruiken de volgende begrippen:
•  lierstart
•  sleepstart
•  startmethode
•  tegengesteld
•  omhooggerichte kracht
•  neerwaartse kracht
•  luchtweerstand
•  luchtdruk
•  zwaartekracht
•  stuwkracht
•  lift
•  lanceerplatform
•  romp
•  sjabloon
– Optioneel voor differentiatie: aerodynamisch.

Aansluiting bij rekenen
– De leerlingen meten de afgelegde afstand in
centimeters, decimeters en meters.

Digibordlessen

De nieuwe digibordlessen voor module 5-8 in het thema Krachten komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

binnenkort beschikbaar
Wat is het probleem?
binnenkort beschikbaar
Krachten onderzoeken
binnenkort beschikbaar
Ontwerp en maak je eigen zweefvliegtuig
binnenkort beschikbaar
Is het probleem opgelost?

Korte activiteiten

Eerst eens een W&T activiteit uitproberen in het thema Krachten? Kies voor de korte activiteit.

Pick and choose

Een voorbeeld van wat highlights

Highlight 1
Dit is een voorbeeld om de image link te testen. Dit is een voorbeeld om de image link te testen. Dit is een voorbeeld om de image link te testen. Dit is een voorbeeld om de image link te testen. Dit is een voorbeeld om de image link te testen.
Highlight 2
Dit is nog een voorbeeld. Dit is nog een voorbeeld. Dit is nog een voorbeeld. Dit is nog een voorbeeld. Dit is nog een voorbeeld.